Előszó

 

E kódex létrejöttének indoka a helyes viselkedésformák írásba foglalása, egyfajta "közös nevező" kidolgozása.
Szeretnénk, ha e kódex segítséget nyújtana minden Turmix tánciskolásnak a kölcsönösen békés és önfeledt pillanatok megőrzéséhez.
 
Alapelvek, Szabályok
 
1. A Turmix Tánciskolában  szeretnénk, ha mindenki nyugodt környezetben, zavartalanul tudná élvezni a tánc örömét. 
 
-  Mindenkitől elvárjuk, hogy embertársaival türelmes, előzékeny legyen. Amennyiben bárkivel bármilyen jellegű problémája van, kérjük, iskolánk falain kívül rendezze. Amennyiben ez nem megvalósítható, ezt diszkréten tegye, ezzel másokat nem zavarva. 
 
- E kérdésben a csoportot tartó tanár és tanárok döntenek a helyszínen.
 
- Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele, panasza lenne, tanáraink / recepciósunk készséggel állnak rendelkezésére.
 
 
2. A TurmixTánciskola párt, vallás és MLM rendszer független.
 
- Bármilyen nemű MLM rendszer terjesztése tánciskolánk falain belül, a tánciskola írásbeli engedélye nélkül tilos.
- Bármilyen vallás terjesztése tánciskolánk falain belül tilos.
- Bármilyen faji, vallási, és felekezeti, nézőpont hirdetése  tilos. 
- Bármilyen toborzás tánciskolánk falain belül tilos.
- Mindenkit fokozottan megkérünk, hogy semmilyen formában ne politizáljon, még magánvéleményként sem.
- Bármilyen termék árusítása tilos.
 
3. Felelősségvállalás
 
- A Turmix Tánciskolában minden személy saját felelősségére vesz részt az összes - a tánciskola által szervezett - csoportban függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal jár a Turmix Tánciskola valamely csoportjában.
Ha bármilyen egészségügyi panasz van, kérjük, forduljon kezelőorvosához / gyógyszerészéhez!
 
- Minden az oktatáson résztvevő, az  aktuális oktatás helyszín házirendjét, tűz és balesetvédelmi előírásait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Tánciskola bármilyen balesetből, vagy szerencsétlenségből bekövetkező káreseményért felelősséget nem vállal.
 
- Bármilyen károkozás és rongálás esetén, a károkozót (elkövetőt) terheli minden anyagi és egyéb felelősség.
 
- Kérjük az oktatásra csak feltétlenül szükséges dolgokat (eszközöket) hozzon magával, mert a Turmix Tánciskola semmilyen értékért és ingóságért felelősséget nem tud vállalni. 
 
 
4. Bérlet és alkalmi jelleggel való óralátogatás
 
- A Turmix Tánciskolában a  megvásárolt bérletek az adott tanfolyam végéig használható fel.
 
- Az alkalmi díjjal résztvevők a bérletesekhez hasonlóan a TurmixTánciskolában ugyan aláírásukkal nem hitelesítik a fent említetteket, de a vásárlással ezen szabályt elfogadottnak tekintik.
 
 
5. Jogi nyilatkozat
 
- A Tánciskolában tanult koreográfiák - mint szellemi szabad termék -  a Turmix Tánciskola tulajdonát képzik , és ezen termékekkel való visszaélés peres eljárást von maga után.
 
- A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a Tánciskola bármely helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) kizárást von maga után.
 
 
Utószó
 
Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. Alapelvei a mérvadók. 
Minden itt leírt kérdés már leírt vagy nem leírt formában létezik, mi csupán nyomatékosítani / arculatra szabni kívánjuk.
Amennyiben a fenti szabályok megszegésre kerülnek, úgy - sajnos - az illetővel kapcsolatunkat meg kell szakítanunk. Ez esetben az általa befizetett összeg semmilyen formában nem kerül visszatérítésre.
 

 


Hírlevél feliratkozás

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre,

hogy értesülhessen táncos rendezvényeinkről, tanfolyamainkról!

FELIRATKOZÁS